2011. november 25., péntek

A lakótelep tervezése (1968)

"A Zagyva jobb partján, a vasútvonaltól északra fekvő un. kisgyepi terület azon részén, mely a jelenleg családi házakkal sűrűn beépített területhez csatlakozik, átlagosan két-három szintes, társasházi akciók keretében beépülő lakóterületet kell feltételezni. Ezen a területen feltételezhetően 10.000 fő helyezhető el." (43. oldal)

"Kisgyepen a meglévő földszintes családiházak (kistelkes) fenntartása és kiegészítése révén 3.130 fő, az itt kiépítendő 2-3 átlag szintes, telkes, magánerőből finanszírozandó lakóterületen 11.210 fő népesség, az egész területen együttvéve 14.440 fő telepíthető le." (93. oldal)


Az (egymásnak némileg ellentmondó) idézetek és a képek forrása az alábbi kiadvány:

2011. november 12., szombat

A lakótelep tervezése (1969)

"[...] Mi indokolja a Kisgyep-Széchenyi lakótelep építését?
[...] az igen nagy volumenű lakásberuházások ellenére a város lakásszámának emelkedése messze az igények mögött maradt. Parancsoló szükségszerűségként jelentkezett olyan lakásépítési területek feltárása és előkészítése, ahol szanálással nem, vagy csak igen csekély mértékben kellett számolni.
A szóba jöhető területek közül – gazdaságossági számítások alapján – a választás a Kisgyep területére esett.
Már 1969-ben készült a kisgyepi lakótelepre részletes rendezési terv és a IV. ötéves tervben szerepelt a lakótelep építésének megkezdése. [...]

Forrás: Magossányi József: A Kisgyep-Széchenyi lakótelep és szerepe a város fejlesztésében. (Szolnoki közélet, 1975/I. 33–37. oldal)

A fenti kép forrása: Szolnok 25 éve. Adatok Szolnok város fejlődéséhez I. Szolnok, 1969.
A lenti kép forrása: Szolnok kisgyep program javaslat. Bp. 1970.