2015. január 10., szombat

Utcanévadók: Hild Viktor

Emléktábla a pontházon. Fotó: Oskó Imre

HILD VIKTOR 
(Kecskemét, 1855. nov. 28. – Szolnok, 1929. ápr. 14.)
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye neves polihisztora, publicistája és történetírója. A Hild építészcsaládból származott. A budapesti piaristáknál tett érettségi után jogot tanult, de közben írói tevékenységet is folytatott. Tanulmányait abbahagyva kadét, majd hírlapíró lett. 1880-81-ben különböző pesti lapok munkatársa, 1882-től 1887-ig Kolozsvárott újságíró. 1888-tól a Jászság című lap főszerkesztője. Az 1890-es években megkezdte Jász-Nagykun-Szolnok vármegye monográfiájának megírását, később pedig 12 kötetben gyűjtötte össze a Jászság és a megye történetére, régészetére vonatkozó feljegyzéseit. 1902-től Szolnokon élt. 1920-tól haláláig Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főlevéltárosa. Régészeti és történeti gyűjtéseivel, továbbá könyvtárával az 1934-ben létesült városi könyvtár és múzeum alapjait vetette meg.
Cseh Géza: Szolnok város utcanevei. Szolnok, 1993.

Hild Viktor a családjával.
Forrás: Damjanich János Múzeum

IRODALOM
Kósa Károly: Hild Viktor = Nevezetes szolnokiak
Hild Viktor 1855–1929. Egy tudós portréja. 
Szerk. Kaposvári Gyöngyi és Pató Mária. Szolnok, 1998.

A Hild Viktor (1979-től 1992-ig Rigó József) utca