2013. január 20., vasárnap

A lakótelep tervezése (1974 – "Széchenyi")


Zöld út a jövő városrészének
Rendkívüli ülést tartott a Szolnoki Városi Tanács 

Végrehajtó Bizottsága
A munka után hazatérve leszáll az ember az autóbuszról, közvetlenül az élelmiszeráruház mellett. Bevásárol, majd a bölcsőde, óvoda, vagy az ugyancsak ott lévő iskola előtt elhaladva „beugrik a gyerekért, és pár perc múlva otthon van első, ötödik, netán tizenötödik emeleti lakásában, amelynek ablakából füves-virágos parkra, széles tisztásokkal tarkított erdőre lát.
Mindez természetes lesz néhány év múlva a megyeszékhely legnagyobb városrészében, a leendő kisgyepi „Széchenyi” lakótelepen. E nagyon természetes, jogos emberi igényeknek a figyelembevételével kezdődött meg a tervezőmunka, s az 1969-ben jóváhagyott fejlesztési terv felülvizsgálata után megszülettek a végleges tervek.
(Az országos gyakorlattól eltérően a kisgyepi lakótelep részletes rendezési, beruházási és beépítési tervei egyszerre készültek, párhuzamos tervezéssel.)
Ezeket a terveket tárgyalta meg és fogadta el tegnap délelőtt rendkívüli ülésén a szolnoki Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága.
Immár véglegessé vált, hogy a városnak az ezredfordulóig terjedő lakásépítési programjában a legelőször megépítendő, több mint hatezer lakásos lakótelep első házainak alapozását 1975 második félévében kezdi meg a Szolnok megyei Állami Építőipari Vállalat.
Az építendő lakóházak egyrészt a vállalat szolnoki polygon üzemének elemeiből, másrészt a debreceni házgyár paneljeiből épülnek 4–6, illetve 11 szintes magasságban.
Ezeken kívül amennyiben az ÉVM hozzájárul négy, a tervek szerint 15–16 szintes magasházat is építenek a lakótelepen.
S hogy valóban megvalósuljanak a bevezetőben vázolt elképzelések, az építés első ütemében, a lakóházak alapozásával párhuzamosan, a legfontosabb közintézmények építőmunkái is megkezdődnek, s az első kulcsátadáskor az első éttermet, szolgáltatóházat boltot, iskolát is felavathatják.
Ismerve a város iskolagondjait, külön figyelemre méltó, hogy a telep befejezéséig négy 16 tantermes iskola épül egy-egy harminc méter hosszú tornateremmel.
A betegellátást egy 1200 négyzetméter alapterületű központi orvosi rendelő szolgálja, s amíg az elkészül, a lakóépületekben létesített körzeti rendelők fogadják a betegeket.
Az autótulajdonosokat bizonyára érdekli, hogy hol tarthatják gépkocsijukat. A lakótelep tervezői ezer kisgarázsról gondoskodtak, melyeknek érdekessége, hogy félig földbe süllyesztett megoldással készülnek, tetejüket, oldalukat fűvel ültetik be.
Az előzetes tervekben több kérdésben alternatív megoldások szerepeltek, amelyek közül a tegnapi ülésen a kedvezőbbnek ítélt mellett döntött a végrehajtó bizottság, így például a lakótelep fűtésével, vízellátásával kapcsolatban is. Ennek alapján az egyes épületekhez javasolt tetőkazán-fűtés helyett az egész telepet ellátó távfűtőközpont megépítését fogadták el.
Ugyanígy a városi vízellátásba is bekapcsolható víztorony építésének tervét fogadta el a vb két másik, kisebb jelentőségű megoldással szemben.
A lakótelep létesítéséhez az eddigi alkalmazott összes lakásépítési formákat tanácsi célcsoportos beruházású OTP, MESZÖV, vállalati támogatású felhasználják. Mint a határozatban is szerepel, a kisgyepi lakótelep a szolnoki lakásépítési program kiemelt területe, ezért a város más részein csak akkor támogatják a lakásépítést, ha az „nem veszélyezteti” a lakótelep építési ütemét.
A lakótelep teljes beruházási költsége 1974-ben érvényes árak mellett 3 milliárd 910 millió 727 ezer forint.
Az egy lakásra eső beruházás attól függően, hogy polygon, vagy házgyári elemekből épül, 328–400 ezer forint. A végrehajtó bizottság határozatban foglalt állást amellett, hogy a kiviteli tervek készítésekor meg kell vizsgálni azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a lakások költségének csökkentéséhez is.
A több éves előkészítő munka eredményei tegnap a VB elé kerültek, s a megyeszékhely jövőjét évtizedekre meghatározó elképzelések most már a szemünk előtt valósulhatnak meg. Kisgyep Széchenyi lakótelep hatezer lakás, húszezer ember otthona.
„Zöld utat” kapott a jövő városrésze.
Szolnok Megyei Néplap, 1974. dec. 10.

Jelenlegi ismereteim szerint nyomtatásban ez az első "Széchenyi"-ként történt említés.